GlotPress

Translation of Ultimate Addons for Elementor: Vietnamese

1 2 3 18
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Brainstorm Force Lực Lượng Động Não (Brainstorm Force) Details

Brainstorm Force

Lực Lượng Động Não (Brainstorm Force)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Author of the plugin/theme
Date added:
2018-03-21 19:56:56 GMT
Translated by:
vuducanh
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ultimate Addons is a premium extension for Elementor that adds 25+ widgets and works on top of any Elementor Package (Free, Pro). You can use it with any WordPress theme. Phần mở rộng căn bản (UAE) là một plugin trả phí cho Elementor, nó có hơn 10+ phần tử và làm việc với mọi phiên bản của Elementor. (Miễn phí, Trả phí) Bạn có thể dùng nó với bất kì chủ đề Wordpress nào Details

Ultimate Addons is a premium extension for Elementor that adds 25+ widgets and works on top of any Elementor Package (Free, Pro). You can use it with any WordPress theme.

Phần mở rộng căn bản (UAE) là một plugin trả phí cho Elementor, nó có hơn 10+ phần tử và làm việc với mọi phiên bản của Elementor. (Miễn phí, Trả phí) Bạn có thể dùng nó với bất kì chủ đề Wordpress nào

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Description of the plugin/theme
Date added:
2018-03-21 20:00:06 GMT
Translated by:
vuducanh
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ultimate Addons is a premium extension for Elementor that adds 25+ widgets and works on top of any Elementor Package (Free, Pro). You can use it with any WordPress theme. Phần mở rộng căn bản (UAE) là một plugin trả phí cho Elementor, nó có hơn 10+ phần tử và làm việc với mọi phiên bản của Elementor. (Miễn phí, Trả phí) Bạn có thể dùng nó với bất kì chủ đề Wordpress nào. Details

Ultimate Addons is a premium extension for Elementor that adds 25+ widgets and works on top of any Elementor Package (Free, Pro). You can use it with any WordPress theme.

Phần mở rộng căn bản (UAE) là một plugin trả phí cho Elementor, nó có hơn 10+ phần tử và làm việc với mọi phiên bản của Elementor. (Miễn phí, Trả phí) Bạn có thể dùng nó với bất kì chủ đề Wordpress nào.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Description of the plugin/theme
Date added:
2018-03-21 20:00:11 GMT
Translated by:
vuducanh
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
https://www.brainstormforce.com https://www.brainstormforce.com Details

https://www.brainstormforce.com

https://www.brainstormforce.com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
Author URI of the plugin/theme
Date added:
2018-03-21 20:00:15 GMT
Translated by:
vuducanh
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click here to edit the "Modal Popup" settings. This text will not be visible on frontend. Click vào đây để sửa phần cài đặt "Cửa sổ bật lên". Đoạn văn bản này sẽ không hiện lên khi xem trang. Details

Click here to edit the "Modal Popup" settings. This text will not be visible on frontend.

Click vào đây để sửa phần cài đặt "Cửa sổ bật lên". Đoạn văn bản này sẽ không hiện lên khi xem trang.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:01:31 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2316
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click here to edit the "Modal Popup" settings. This text will not be visible on frontend. Click vào đây để sửa phần cài đặt "Cửa sổ bật lên (Modal Popup)". Đoạn văn bản này sẽ không hiện lên khi xem trang. Details

Click here to edit the "Modal Popup" settings. This text will not be visible on frontend.

Click vào đây để sửa phần cài đặt "Cửa sổ bật lên (Modal Popup)". Đoạn văn bản này sẽ không hiện lên khi xem trang.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:02:38 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2316
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Modal Popup - ID Modal Popup - ID Details

Modal Popup - ID

Modal Popup - ID

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:02:46 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2315
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
It seems that, you have not saved any template yet. Có vẻ như bạn chưa lưu lại bất kì giao diện nào. Details

It seems that, you have not saved any template yet.

Có vẻ như bạn chưa lưu lại bất kì giao diện nào.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:03:04 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/content-toggle/widgets/content-toggle.php:170
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2452
 • modules/offcanvas/widgets/offcanvas.php:1873
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select Lựa chọn Details

Select

Lựa chọn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:03:07 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/content-toggle/widgets/content-toggle.php:164
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2446
 • modules/offcanvas/widgets/offcanvas.php:1867
 • modules/table/widgets/table.php:249
 • modules/table/widgets/table.php:545
 • modules/video/widgets/video.php:1160
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Saved Widget Lưu lại Widget Details

Saved Widget

Lưu lại Widget

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:03:18 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2069
 • modules/offcanvas/widgets/offcanvas.php:1507
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Saved Widget Đã lưu lại Widget Details

Saved Widget

Đã lưu lại Widget

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:03:25 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2069
 • modules/offcanvas/widgets/offcanvas.php:1507
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Vimeo Vimeo Details

Vimeo

Vimeo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:03:31 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2064
 • modules/video/widgets/video.php:135
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
YouTube YouTube Details

YouTube

YouTube

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:03:34 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2063
 • modules/video/widgets/video.php:134
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Saved Page Đã lưu trang Details

Saved Page

Đã lưu trang

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:03:39 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/content-toggle/widgets/content-toggle.php:1048
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2062
 • modules/offcanvas/widgets/offcanvas.php:1503
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Saved Section Đã lưu phần này Details

Saved Section

Đã lưu phần này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2018-03-21 20:03:53 GMT
Translated by:
vuducanh
References:
 • modules/content-toggle/widgets/content-toggle.php:1047
 • modules/modal-popup/widgets/modal-popup.php:2061
 • modules/offcanvas/widgets/offcanvas.php:1502
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 18
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as