GlotPress

Translation of WP Portfolio: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (206) Translated (0) Untranslated (165) Waiting (52) Fuzzy (0) Warnings (4)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
Rewrite portfolio categories url slug. Viết lại liên kết danh mục đầu tư danh mục Details

Rewrite portfolio categories url slug.

Viết lại liên kết danh mục đầu tư danh mục
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:11:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • includes/settings-page.php:123
Priority:
normal
More links:
Rewrite portfolio tags url slug. Viết lại liên kết danh mục đầu tư thẻ. Details

Rewrite portfolio tags url slug.

Viết lại liên kết danh mục đầu tư thẻ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:12:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • includes/settings-page.php:117
Priority:
normal
More links:
Rewrite portfolio categories url slug. Viết lại liên kết danh mục đầu tư danh mục. Details

Rewrite portfolio categories url slug.

Viết lại liên kết danh mục đầu tư danh mục.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:12:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • includes/settings-page.php:123
Priority:
normal
More links:
Rewrite portfolio other categories url slug. Viết lại liên kết danh mục đầu tư thể loại khác. Details

Rewrite portfolio other categories url slug.

Viết lại liên kết danh mục đầu tư thể loại khác.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:13:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • includes/settings-page.php:129
Priority:
normal
More links:
Rewrite portfolio categories url slug. Viết lại liên kết danh mục đầu tư thể loại. Details

Rewrite portfolio categories url slug.

Viết lại liên kết danh mục đầu tư thể loại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:13:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • includes/settings-page.php:123
Priority:
normal
More links:
Select where you wish to show a portfolio item when the user clicks on it. Chọn nơi bạn muốn hiển thị một danh mục đầu tư khi người dùng nhấp vào nó. Details

Select where you wish to show a portfolio item when the user clicks on it.

Chọn nơi bạn muốn hiển thị một danh mục đầu tư khi người dùng nhấp vào nó.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:09:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:393
Priority:
normal
More links:
iFrame iFrame Details

iFrame

iFrame
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:09:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:391
Priority:
normal
More links:
Same Tab Cùng một Tab Details

Same Tab

Cùng một Tab
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:15:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:390
Priority:
normal
More links:
New Tab Tab mới Details

New Tab

Tab mới
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:15:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:389
Priority:
normal
More links:
Open Portfolio Item in Mở danh mục đầu tư trong Details

Open Portfolio Item in

Mở danh mục đầu tư trong
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:16:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:386
Priority:
normal
More links:
This allows you to add a call-to-action on the preview bar. Điều này cho phép bạn thêm lời gọi hành động (call-to-action) trên thanh xem trước. Details

This allows you to add a call-to-action on the preview bar.

Điều này cho phép bạn thêm lời gọi hành động (call-to-action) trên thanh xem trước.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:17:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:349
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:400
Priority:
normal
More links:
Add Call-to-action Thêm lời gọi hành động (Call-to-action) Details

Add Call-to-action

Thêm lời gọi hành động (Call-to-action)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2019-09-19 04:17:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:346
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:397
Priority:
normal
More links:
%s does not exist. %s không tồn tại. Details

%s does not exist.

%s không tồn tại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %s template
Date added (GMT):
2019-09-19 04:19:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-templates.php:139
Priority:
normal
More links:
Click on the button above to import all Astra Starter Sites as portfolio items. Imported items will be saved as drafts and need to be published.<br/>Previously Imported/deleted demos will not be re-imported. <a href="%1$s">Click Here</a> to force fetch all the demos once again. Nhấp vào nút ở trên để nhập tất cả các Trang web Khởi đầu Astra làm các mục danh mục đầu tư. Các mục đã nhập sẽ được lưu dưới dạng bản nháp và cần được xuất bản.<br/>Các bản demo đã nhập/xóa trước đó sẽ không được nhập lại. <a href="%1$s">Nhấp vào đây</a> để buộc tìm nạp lại tất cả các bản demo. Details

Click on the button above to import all Astra Starter Sites as portfolio items. Imported items will be saved as drafts and need to be published.<br/>Previously Imported/deleted demos will not be re-imported. <a href="%1$s">Click Here</a> to force fetch all the demos once again.

Nhấp vào nút ở trên để nhập tất cả các Trang web Khởi đầu Astra làm các mục danh mục đầu tư. Các mục đã nhập sẽ được lưu dưới dạng bản nháp và cần được xuất bản.<br/>Các bản demo đã nhập/xóa trước đó sẽ không được nhập lại. <a href="%1$s">Nhấp vào đây</a> để buộc tìm nạp lại tất cả các bản demo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Comment:
translators: %1$s is link to reset-import all the demos.
Date added (GMT):
2019-09-19 04:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • includes/settings-page.php:29
Priority:
normal
More links:
Tags taxonomy singular name Thẻ Details

Tags

Thẻ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
taxonomy singular name
Date added (GMT):
2019-09-19 04:19:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
ducphuli
References:
 • classes/class-astra-portfolio-admin.php:623
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4

Export as